Питання до тесту:

В яких випадках скидання стічних вод у водойму є недопустимим?

Варіанти відповідей на тест:
  • У невелику водойму, коли можливість розведення в ній стічних вод і їх самоочищення досить обмежені.

  • При наявності в стічних водах високотоксичних речовин.

  • У водойму, в якій є високий хімічний фон забруднень, створений іншими підприємствами

  • Якщо скидання стічних вод можна виключити за рахунок раціоналізації виробничого процесу, повторного водопостачання або утилізації цінних речовин.

  • У всіх перелічених випадках