Питання до тесту:

В чому суть механічної очистки стічних вод ?

Варіанти відповідей на тест:
  • Видалення нерозчинних домішок жиру

  • Покращення процесів окислення

  • У флотації і сорбції

  • Прискорення нейтралізації і коагуляції

  • Мінералізація органічних забруднень