Питання до тесту:

До групи технологічних заходів щодо санітарної охорони грунту відносяться:

Варіанти відповідей на тест:
  • Збір і видалення відходів

  • збір, видалення і знешкодження відходів

  • вибір земельних ділянок для полігонів поховання ТБО

  • обгрунтування величини СЗЗ полігону поховання

  • створення маловідходних виробництв