Питання до тесту:

До групи організаційних заходів профілактики геліометеотропних реакцій та захворювань відносять:

Варіанти відповідей на тест:
  • Облік метеочутливих хворих;

  • Нормалізація мікроклімату;

  • Щадіння організму;

  • Організація медичного прогнозування погоди.

  • Повідомлення про медичний прогноз.
Інші тести по цій темі:
Заходи охорони атмосфери від забруднення. Застосування підприємствами екологічних фільтрів, абсорберів для очищення повітря відносять до:Кароокий чоловік з І групою крові одружився з блакитноокою дівчиною, у якої IV група крові (карі очі - домінантна ознака). Якими за фенотипом можуть бути їхні діти, якщо відомо, що чоловік...Розвиток біології у ХХ столітті уможливив розв’язання багатьох проблем людства. Відкриття антибіотиків, зокрема, забезпечилоМедична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи...Обсяг медичної допомоги i терміни лікування поранених і хворих за-лежать від умов бойової, тилової і медичної обстановки. Виберіть найбільш пра-вильне та повне визначення поняття «обсяг медичної...