Питання до тесту:

Яке з наведених положень найбільш точно розкриває сутність категорії «маркетинг»?

Варіанти відповідей на тест:
  • це діяльність, спрямована на задоволення потреб споживачів, розробку товарів, встановлення цін, налагодження системи розподілу, стимулювання попиту

  • це наука про управління виробництвом та стимулюванням збуту товарів

  • це діяльність, спрямована на дослідження ринку, покупців та споживачів з метою підвищення розміру прибутку фірми

  • це правильна організація виробництва, випуск нових товарів, зниження собівартості, підвищення рентабельності, ефективне застосування реклами