Питання до тесту:

На якій підставі Національним агентством з питань запобігання корупції здійснюється моніторинг способу життя суб’єктів декларування?

Варіанти відповідей на тест:
  • інформації, що надходить від спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції

  • інформації, що міститься у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

  • інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам

  • інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам

  • інформації з будь-якого джерела, яке містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам