Питання до тесту:

Що таке обов'язкова та добровільна сертифікація?

Варіанти відповідей на тест:
  • обов'язкова сертифікація здійснюється виключно над продукцією, яка вважається споживачами небезпечною для життя та здоров'я людей та оточуючого середовища, а добровільна над продукцією, яка не має такого впливу

  • обов'язкова сертифікація здійснюється над продукцією, на яку поширюються обов'язкові вимоги чинних нормативних документів, а добровільна над продукцією, на яку такі вимоги не поширюються

  • обов'язкова сертифікація здійснюється виключно над харчовою і косметичною продукцією, а добровільна над рештою продукції

  • обов'язкова сертифікація здійснюється виключно над продукцією, яка за міжнародними нормами є небезпечною для життя та здоров'я людей та оточуючого середовища, а добровільна над продукцією, яка не має такого впливу