Питання до тесту:

Що таке кадрова політика організації в широкому розумінні?

Варіанти відповідей на тест:
  • система правил і норм, що приводять людські ресурси у відповідність до стратегії підприємства

  • дотримання статей трудового законодавства та відсутність дискримінації різних категорій персоналу

  • аналіз структури персоналу і прогнозування його розвитку

  • сукупність взаємопов’язаних практичних дій, процесів та операцій щодо людей в організації