Питання до тесту:

Виберіть твердження, яке суперечить закону пропозиції:

Варіанти відповідей на тест:
  • величина пропозиції товару знаходиться в прямій залежності від ціни товару

  • із зростанням ціни товару обсяг його пропозиції зростає

  • зменшення обсягу пропозиції спричиняє зменшення ціни даного товару

  • зменшення ціни товару викликає зростання обсягів його пропозиції