Питання до тесту:

Для визначення залишку (сальдо) на кінець місяця на активному рахунку необхідно:

Варіанти відповідей на тест:
  • до початкового дебетового залишку (сальдо) додати дебетовий оборот і відняти кредитовий оборот.

  • залишок (сальдо) на кінець місяця визначається додаванням до початкового кредитового залишку (сальдо) кредитового обороту і відніманням дебетового обороту.

  • Відповіді 1 та 2 вірні