Питання до тесту:

Предметом економічної науки є:

Варіанти відповідей на тест:
  • обгрунтування способів розподілу обмежених ресурсів, завдяки чому забезпечується найкраще, найбільш повне задоволення потреб.

  • господарські процеси підприємств, об'єднань, асоціацій, соціально-економічна ефективність та кінцеві фінансові результати їх діяльності, які складаються під впливом об'єктивних та суб'єктивних факторів, що отримують відображення через систему економічної інформації

  • сукупність грошових відносин, що складаються на різних рівнях економічної системи, між економічними суб'єктами (державою, юридичними та фізичними особами) і які пов'язані з утворенням та використанням фондів грошових ресурсів

  • суспільні відносини, що виникають, змінюються та припиняються у сфері фінансової діяльності держави