Питання до тесту:

Виберіть з наведених тверджень те, яке є некоректним (неправильним):

Варіанти відповідей на тест:
  • цінова еластичність попиту на товар тим вища, чим більшу питому вагу складають витрати на цей товар у бюджеті споживача

  • цінова еластичність попиту на товар тим вища, чим більше доступних замінників він має

  • цінова еластичність попиту на товар першої необхідності вища, ніж на предмети розкоші

  • цінова еластичність попиту на будь-який товар з часом зростає, порівняно з короткотерміновим періодом