Питання до тесту:

Інструменти інвестування, що конвертуються в грошову форму (терміном до 1-ого місяця) без втрат ринкової вартості:

Варіанти відповідей на тест:
  • середньоліквідні інвестиції

  • низьколіквідні інвестиції

  • високоліквідні інвестиції

  • неліквідні інвестиції