Питання до тесту:

Яке з наведених нижче визначень сучасної екології ви вважаєте

правильним?

Варіанти відповідей на тест:
  • розділ біології, що вивчає живі системи планети у їх взаємодії

  • наука, що вивчає роль людського суспільства в біосфері

  • комплексна наука, яка вивчає будову, функціонування і взаємозв’язки екосистем усіх рівнів, а також методи і шляхи збереження біосфери та цивілізації

  • наука про сучасні методи охорони і відтворення довкілля