Питання до тесту:

Процес придбання сировини, матеріалів, комплектуючих та напівфабрикатів за межами країни відноситься до:

Варіанти відповідей на тест:
  • регіонального постачання

  • міжнародного постачання

  • зовнішнього постачання

  • національного постачання