Питання до тесту:

Що треба розуміти під властивістю системи "цілісність":

Варіанти відповідей на тест:
  • передбачає наявність певної організаційної структури логістичної системи

  • підпорядкованість елементів нижчого рівня елементам вищого рівня

  • наявність особливих властивостей системи, що відрізняються від елементів

  • властивість системи виконувати задану цільову функцію, реалізована тільки логістичною системою в цілому, а не окремими її ланками