Питання до тесту:

Логістична система – це:

Варіанти відповідей на тест:
  • певна інфраструктура економіки регіону, країни, групи країн

  • рух матеріального потоку від виробника продукції до її споживача через посередників

  • адаптивна система із зворотним зв'язком, що виконує ті або інші логістичні функції

  • безліч елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язку один з одним, створюючи певну цілісність, єдність