Питання до тесту:

Зовнішньоклітинна рідина відрізняється від внутрішньоклітинної тим, що вона містить:

Варіанти відповідей на тест:
  • Більше іонів натрію

  • Більше іонів калію

  • Менше білків

  • Менше іонів калію

  • Менше іонів натрію