Питання до тесту:
Концепція, що описує збут товару з моменту надходження його на ринок і до моменту зняття з продажів, визначає
Варіанти відповідей на тест:
  • життєвий цикл товару:

  • стимулювання збуту

  • комунікацію продукту

  • позиціонування товару