Питання до тесту:

Емболія амніотичними водами супроводжується:

Варіанти відповідей на тест:
  • змінами в показниках периферійного кровообігу, розвитком гострої серцево-легеневої недостатності та ДВЗ-синдрому

  • розвитком коагулопатії

  • змінами в показниках периферійного кровообігу та гемограми

  • розвитком гострої серцево-легеневої та ниркової недостатності