Питання до тесту:

Яка з перелічених змін відіграє вирішальну роль у розвитку ускладнень променевого ентероколіту:

Варіанти відповідей на тест:
  • Потовщення підслизового шару

  • Прогресуючий васкуліт

  • Десквамація епітелію слизової оболонки

  • Гіпоплазія лімфоїдних фолікулів