Питання до тесту:

Для осіб зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці тривалість робочого часу не може перевищувати:

Варіанти відповідей на тест:
  • 30 годин на тиждень;

  • 24 години на тиждень;

  • 32 години на тиждень;

  • 36 годин на тиждень;