Питання до тесту:

Який мембранный рецептор є в наявності у всіх Т-лімфоцитів, входить в структуру TCR і складається з 4 поліпептидів?

Варіанти відповідей на тест:
  • CD4;

  • CD3;

  • CD2;

  • CD8;

  • Fс-рецептор;