Питання до тесту:

У чому проявляється забруднення довкілля нераціональним використанням азотних добрив?

Варіанти відповідей на тест:
  • зменшується вміст мікроелементів у ґрунті

  • зменшується вміст гумусу

  • збільшується вміст нітратів у ґрунтових водах, водоймах, продуктах харчування

  • збільшується кількість важких металів