Питання до тесту:

Вказати найкращі калійні добрива під картоплю:

Варіанти відповідей на тест:
  • ефективні всі вказані добрива

  • каїніт, сильвініт

  • калій хлористий, карналіт

  • сульфат калію, калімагнезія, калімаг