Питання до тесту:

Чисельність населення країни на 01.01.2019 р. становила 100 млн осіб. Визначте, якою стала чисельність населення (у млн осіб) на 01.01.2020 р., якщо в цій країні коефіцієнт народжуваності 15 осіб на 1000 жителів, коефіцієнт смертності 8 осіб на 1000 жителів, сальдо міграції 300 тис. осіб.

Варіанти відповідей на тест:
  • 102

  • 101

  • 100

  • 99