Питання до тесту:

Чим зумовлена пріоритетність розвитку виробництва органічної продукції сільського господарства в Україні?

Варіанти відповідей на тест:
  • різноманітністю мінеральних ресурсів

  • високою природною родючістю ґрунтів

  • домінуванням тваринництва в структурі сільського господарства

  • хімізацією виробництва в господарствах агрохолдингів

  • упровадженням біологічних засобів захисту рослин в аграрному секторі

  • зональним характером спеціалізації сільського господарства

  • зростанням попиту на цю продукцію в країнах Європи та в Україні