Питання до тесту:

Як визначити природний приріст населення країни?

Варіанти відповідей на тест:
  • частку народжених помножити на кількість населення

  • кількість населення поділити на площу країни

  • до кількості народжених додати сальдо міграції

  • від кількості народжених відняти кількість померлих