Питання до тесту:

Установіть відповідність між поняттями і їх визначеннями

1) неолібералізм

2) неоконсерватизм

3) маккартизм

4) «рейганоміка»

А) політика, що мала на меті зменшення інфляції та рівня безробіття через обмеження державного втручання в економіку,скорочення витрат на соціальні програми,подолання інфляції для забезпечення економічного зростання

Б) політика посилення ролі держави в економіці йсуспільному житті за умови збереження демократії, вільної конкуренції,

приватного підприємництва

В) політика пристосування традиційних цінностей до реалій сучасності; передбачає монетаризм, обмеження державного втручання, заохочення приватної ініціативи

Г) політика, що полягала в протидії й боротьбі з комуністичним проникненням і шпигунством на користь СРСР, у пересліду-

ванні осіб з ліберальними переконаннями

Д) політика, що супроводжувалася приватизацією національних підприємств, монетаризмом, зменшенням фінансування освіти й охорони здоров’я

Варіанти відповідей на тест:
  • 1А, 2Б, 3В, 4Г

  • 1Г, 2А, 3Б, 4В

  • 1Б, 2В, 3Г, 4А

  • 1В, 2Г, 3А, 4Б