Питання до тесту:

Прочитайте визначення і вкажіть поняття, що відповідає його змісту:

"Політика поступок керівництва Великої Британії та Франції Німеччині у 30-х роках"

Варіанти відповідей на тест:
  • Політика "заспокоєння"

  • Політика "пацифікації"

  • Політика "умиротворення"

  • Політика "утихомирення"