Питання до тесту:

       На підставі якого документу здійснюється державна реєстрація права власності на земельну ділянку, у разі предачі її в оренду із земель державної чи комунальної власності?

Варіанти відповідей на тест:
  • рішення відповідної ради за погодженням із Кабінетом Міністрів України про передачу земельної ділянки у власність чи надання у постійне користування, а також рішення про затвердження документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки та передачу її у власність чи надання у постійне користування

  • рішення відповідної ради або органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність чи надання у постійне або тимчасове користування, а також рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки та передачу її у власність чи надання у постійне або тимчасове користування, а також акт приймання-передачі такої земельної ділянки

  • витягу з рішення відповідного органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність чи надання у постійне або тимчасове користування, а також рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки та передачу її у власність чи надання у постійне або тимчасове користування

  • рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність чи надання у постійне користування або про затвердження документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки та передачу її у власність чи надання у постійне користування