Питання до тесту:

       Продавець під час посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна просить нотаріуса, щоб йому також був виданий примірник цього договору, викладений на спеціальних бланках нотаріальних документів. Чи може примірник такого договору бути наданий продавцю?

Варіанти відповідей на тест:
  • не може, оскільки продавець вже не є власником

  • нотаріус відмовляє, оскільки немає законних підстав для видачі продавцю примірника такого договору

  • на бажання сторін договору кожній із них видається по одному примірнику, про що зазначається у тексті договору

  • може, за згодою іншої сторони

  • на бажання сторін договору кожній із них видається по одному примірнику