Питання до тесту:

Що з нижченаведеного не відноситься до ризиків, пов’язаних з використанням підприємством стратегії концентрації:

Варіанти відповідей на тест:
  • можливість звуження сегмента ринку, на який орієнтується підприємство

  • різниця в цінах між товарами спеціалізованих підприємств і підприємств, які орієнтуються на загальний ринок, може стати настільки значною, що зменшить переваги спеціалізації

  • принципові технологічні зміни можуть зменшити значення даної галузі, а конкуренти можуть досягти аналогічного рівня витрат

  • конкуренти можуть знайти в межах сегмента підсегменти і посилити спеціалізацію