Питання до тесту:

Які з тверджень, що характеризують відмінності маркетингових досліджень на споживчому і промисловому ринках, є неправильними?

Варіанти відповідей на тест:
  • споживчий ринок передбачає проведення більш масштабних вибіркових спостережень, ніж промисловий ринок

  • аналіз маркетингових проблем і можливостей легше здійснювати на промисловому ринку, ніж на споживчому

  • основним методом комунікацій при дослідженні на промисловому ринку є особисте інтерв'ю

  • на промисловому ринку дослідження націлені на поліпшення відносин з постачальниками