Питання до тесту:

Що показу зростання обсягу виробництва ВВП?

Варіанти відповідей на тест:
  • економічне зростання

  • підвищення ефективності виробництва

  • всі відповіді вірні

  • збільшення навантаження на природу