Питання до тесту:

Яка є закономірність територіальної концентрації продуктивних сил?

Варіанти відповідей на тест:
  • всі відповіді вірні

  • формування промислових вузлів

  • формування промислових районів

  • формування агломерацій