Питання до тесту:

Чим досягається комплексність як внутрішнє явище господарства району?

Варіанти відповідей на тест:
  • всі відповіді вірні

  • взаємообумовлене і збалансоване зростання матеріального виробництва та галузей інфраструктури

  • поліпшення й удосконалення форм організації виробництва

  • постійне вдосконалення системи охорони природи