Питання до тесту:

Які з вказаних показників є умовою зростання рівня життя населення?

Варіанти відповідей на тест:
  • спеціалізація господарства

  • забезпечення комплексності в розвитку господарства регіонів

  • всі відповіді вірні

  • концентрація виробництва