Питання до тесту:

Що розглядає модель лідерства «шлях - мета», запропонована Р.Хаузом та Т.Мітчелом ?

Варіанти відповідей на тест:
  • дії лідера, обумовлені його особистісними якостями

  • дії лідера, обумовлені його діловими якостями

  • ситуаційні аспекти лідерства

  • поведінкові аспекти лідерства