Питання до тесту:

Що представляє собою стиль керівництва у менеджменті?

Варіанти відповідей на тест:
  • сукупність типових і відносно стабільних прийомів впливу керівника на підлеглих з метою ефективного виконання завдань

  • системна поведінка керівника щодо безпосередньо підпорядкованих йому управлінців, що змінюється в часі залежно від ситуації

  • сукупність методів впливу керівника на підлеглих, що є незмінними в даній організації

  • якості (властивості) працівника, які необхідні для управлінської діяльності