Питання до тесту:

Визначте умови, за яких усі варіанти генотипу проявляються у фенотипі гібридних особин:

Варіанти відповідей на тест:
  • проміжний характер успадкування

  • взаємодія неалельних генів

  • множинна дія генів

  • повне домінування