Питання до тесту:

Назвіть джерела комбінативної мінливості:

Варіанти відповідей на тест:
  • випадкове поєднання гамет при заплідненні

  • кількість поживних речовин у яйцеклітині

  • партеногенез

  • вплив мутагенних факторів