Питання до тесту:

Що таке структурна діаграма?

Варіанти відповідей на тест:
  • діаграми співвідношення питомої ваги, які характеризують відношення окремих частин сукупності у загальному їх обсязі

  • зображення статистичних явищ за допомогою малюнків

  • графічні зображення на площі круга, розділеного радіусами на окремі сектори за кількістю різновидів номінальних ознак

  • площу квадрата ділять на 100 рівних частин. .Кожний маленький квадратик відповідає одній сотій усієї площі великого квадрата