Питання до тесту:

Що називають „клітиною мистецтва”?

Варіанти відповідей на тест:
  • художній твір

  • естетичну діяльність

  • типізацію

  • художній образ