Питання до тесту:

Хто з мислителів Античності ототожнював поняття “гармонія”, “досконалість”, “краса” і вважав число основою гармонії?
Варіанти відповідей на тест:
  • Платон

  • Аристотель

  • Емпедокл

  • Піфагор