Питання до тесту:

Як називається процес включення соціальних норм і цінностей до внутрішнього світу людини?

Варіанти відповідей на тест:
  • соціалізація

  • адаптація

  • інтеріоризація

  • екстеріоризація