Питання до тесту:

Що відображає категорія "соціальна стратифікація"?

Варіанти відповідей на тест:
  • набір соціальних статусів особистості

  • ієрархічно організовану систему соціальної нерівності

  • процес переміщення соціальних груп чи окремих індивідів з однієї страти в іншу

  • набір соціальних ролей