Питання до тесту:

Якому вченому вдалося з’ясувати цілісну картину біогеографічних закономірностей у горах?

Варіанти відповідей на тест:
  • О.Гумбольдт

  • Ж. Турпефор

  • П. Паллас

  • К. Вільденов