Питання до тесту:

Який термін може означати поняття «угрупування мешканців дна водойм»?

Варіанти відповідей на тест:
  • Бентос

  • Планктон

  • Нейстон

  • Нектон