Питання до тесту:

Організми, які живуть у товщі води і переносяться океанічними течіями мають назву

Варіанти відповідей на тест:
  • планктон

  • нектон

  • бентос

  • зоопланктон